ROOT

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 w sprawie ustalenia warunków korzystania z gorącego posiłku w czasie pobytu w szkole, w tym wysokości opłat za posiłek w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki

Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie powołania komisji powypadkowej

Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszk

Zarządzenie nr 4/2024 w sprawie powołania komisji powypadkowej

Zarządzenie nr 5/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki

 

 

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
    Aneta Dziewanowska, tel. 604 143 513
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
w Ciechanowie na dzień na dzień 27 lipca 2023 r.

Lp.

Nazwisko i imię

 Stanowisko Budynek

1

Pawłowska Agata

Dyrektor

17-Stycznia 17

2

Rogińska Iwona

Wicedyrektor

Wiklinowa 4

3

Maliszewska Agata

Wicedyrektor

17-Stycznia 17

4

Bakierzyńska Jolanta

Nauczyciel j. niemieckiego

 

5

Banasiak Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

6

Blantenberg Bogumiła

Nauczyciel j. polskiego, historii, bibliotekarz

 

7

Bonisławska Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

8

Brulińska Iwona

Nauczyciel matematyki

 

9

Dobrzyniecka Izabela

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

10

Garstka Aleksandra

Nauczyciel wspomagający

 

11

Gulczyńska Ewa

Nauczyciel j. angielskiego

 

12

Hoffman Grzegorz

Nauczyciel informatyki

 

13

Kaczorek Anna

Nauczyciel chemii

 

14

Kądziela Katarzyna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

15

Kińska Ilona

Nauczyciel informatyki, WOS

 

16

Kłosińska Hanna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

17

Kocięcka Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

18

Kocięcki Piotr

Nauczyciel fizyki, matematyki

 

19

Kuczyńska Agnieszka

Nauczyciel j. angielskiego

 

20

Lazarska Monika

Nauczyciel wspomagający

 

21

Muzińska Violetta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

22

Nałęcz Adam

Nauczyciel w-f

 

23

Naworska Anna

Nauczyciel geografii

 

24

Olszewska Emilia

Nauczyciel muzyki

 

25

Olszewska Hanna

Nauczyciel j. angielskiego

 

26

Otłowski Marek

Nauczyciel historii

 

27

Pęczkowska – Ropelewska Renata

Nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

 

28

Przewódzka Olga

Nauczyciel w-f, nauczyciel w świetlicy

 

29

Rapacka - Mazur Małgorzata

Nauczyciel j. polskiego

 

30

Rycicki Marek

Nauczyciel w-f

 

31

Sadłowska Agnieszka

Nauczyciel w-f

 

32

Siatkowska Elżbieta

Nauczyciel j. polskiego, techniki, plastyki

 

33

Skowrońska Marta

Nauczyciel j. polskiego

 

34

Suchocka Kinga

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

35

Szcześniak Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

36

Szymańska Katarzyna

Nauczyciel chemii, biologii

 

37

Talarowska Edyta Sylwia

Nauczyciel j. angielskiego

 

38

Tarczyńska Rita

Pedagog szkolny

 

39

Wenda Tomasz

Nauczyciel religii

 

40

Wiklak Urszula Bożena

Nauczyciel religii

 

41

Zembrzuska Joanna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

42

Dusińska Marta

Kierownik gospodarczy

 

43

Bilska Klaudia

Sekretarz szkoły

 

44

Piotr Dąbkowski

Pomoc administracyjna

 

45

Bakierzyńska Dorota

Pracownik obsługi

 

46

Borzym Tomasz

Konserwator

 

47

Borzym Katarzyna

Pracownik obsługi

 

48

Gostkowska Ewa

Pracownik obsługi

 

49

Jagielski Grzegorz

Starszy konserwator

 

50

Mackiewicz Ewa

Pracownik obsługi

 

51

Myszkowska Wada

Pracownik obsługi

 

52

Soliwodzka Iwona

Pracownik obsługi

 

53

Szejn Marlena

Pracownik obsługi

 

54

Walczak Robert

Rzemieślnik

 

55

Wardziak Małgorzata

Pracownik obsługi

 

Dane z inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie wg stanu na dzień 30 listopada 2022 r

Wartość majątku według spisu z natury wynosi: 4 801 019,66 zł

w tym

środki trwałe 3 086 005,42 zł
wyposażenie  1 689 930,89
oprogramowanie 25 083,35 zł

 

Przewodniczący  Szymon Majewski klasa 6c
Zastępca przewodniczącego  Aleksander Dworecki klasa 8a
Sekretarz  Szymon Świercz klasa 7b
Skarbnik   Kacper Kalinowski klasa 6a

Podkategorie

Informacje publiczne będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie  a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów

www.sp6ciechanow.eu


Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
• Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów